In de ontspanningscoaching wordt gebruik gemaakt van aandachts-, adem- en bewegingsoefeningen. Deze oefeningen kunnen zowel staand, zittend alsook liggend uitgevoerd worden. Ook zijn handgrepen (zachte manuele technieken) mogelijk. 
De oefeningen zijn vaak eenvoudig en makkelijk uit te voeren, zodat ze thuis ook toepasbaar zijn.

Het verloop van de oefening wordt besproken tijdens en na de oefening. Door te bespreken ga je bewust voelen tijdens het uitvoeren van een instructie of tijdens een handgreep.
Je wordt uitgenodigd uit te spreken wat je er van vindt. Of hetgeen je voelt misschien herkenbaar is of juist nieuw.
Door de oefeningen en het bespreken ervan komen er processen op gang zoals spanningsvermindering, lichaamsbewustwording, herstelprocessen, moeiteloos ademhalen, verbeterde kwaliteit van bewegen, zitten en staan.

Ontspanningscoaching start in principe met 4 behandelingen. In 4 keer kun je zien of ontspanningscoaching effect heeft. Tijdens de 4e behandeling evalueren we in hoeverre ontspanning is opgetreden en de klachten verminderd zijn. Vaak zijn 4 behandelingen voldoende. Gemiddeld zijn er 4-6 behandelingen nodig, dit gebeurt natuurlijk altijd in onderling overleg (een verwijzing van de huisarts is niet nodig).